Kilpailu kaikkia ja kaikkea vastaan

Tässä Guardianin jutussa kerrotaan siitä, kuinka alustatalouden yritykset käyttävät pelillistämistä työntekijöiden sitomiseen työhönsä. Liittämällä työhön pisteytystä, haasteita ja palkintoja saadaan työntekijät keskittymään haasteiden tavoitteluun sekä kilpailemaan niin sovellusta kuin toisia työntekijöitä vastaan. Muuttamalla työn peliksi alustatalouden yritys hämärtää työolojen puutteellisuuteen liittyvää keskustelua ohjaamalla työntekijän huomion muualle itse työstä. Laittamalla työntekijät kilpailemaan jatkuvasti toisiaan vastaan pyritään myös vesittämään yritykset luoda yhteisöllisyyttä työntekijöiden parissa sekä nujertamaan mahdollinen kollektiivinen vastarinta.

Myös Foodora ja Wolt käyttävät samanlaisia strategioita.

Uudet Foodoran kuljettajat aloittavat työnsä ryhmässä numero kaksi. Ryhmän 2 kuljettajat kilpailevat vuoroista, jotka ovat jääneet yli ensimmäiseltä ryhmältä, ryhmän 3 kuljettajat pääsevät käsiksi tunteja myöhemmin ryhmän 2 ylijäämävuoroihin jne. Voi olla, että vuoroja on paljon jäljellä, tai sitten ei. Sen takia joudut taktikoimaan: päätä, minkä päivän vuoron yrität saada ja ala päivittää vuoronvaraukseen käytettävän sovelluksen sivua minuutti-pari ennen kello kolmea. Jos ehdit nähdä vuoroja listassa, ota minkä saat. Voit yrittää myöhemmin vaihtaa sen sopivammalle ajankohdalle. Jos et, joudut odottamaan ja toivomaan, että joku peruisi oman vuoronsa. Uusille kuskeille tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi olla valmis tekemään samana päivänä peruttuja vuoroja. Vuoroista on jopa käyty kauppaa. Foodora on sallinut tämän.

Kun vuoro alkaa, sinun pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kun saat tilauksen, aletaan suoritustasi mitata. Kuinka kauan sinulta menee saapua ravintolaan, kuinka kauan olet ravintolassa saatuasi tilauksen, kuinka nopeasti ajat asiakkaalle ja kuinka pitkään olet asiakkaan luona. Kuinka monta tilausta viet tunnissa ja mikä on keskinopeutesi. Jos olet nopea, saat enemmän tilauksia. Tärkeintä kuitenkin on, että olet ajallaan vuorossa – jos et pysty perumaan vuoroasi yli 24h ennen sen alkua ja kukaan ei ota vuoroasi, tulee sinulle “no show”, joka lähes automaattisesti pudottaa sinut alempaan ryhmään. Kukaan ei kuuntele selityksiäsi tai ymmärrä. Sairastuminen ei ole pätevä syy jättää tulematta vuoroon. Pitkät toimitukset ja huonot sääolosuhteet vaikuttavat suoritukseesi ja lisäävät työn fyysistä rasitusta huomattavasti, mutta sitä ei huomioida palkkiossa.

Kuljettajille toimitetaan kuukausittain raportit, joissa näkyy heidän suoriutumisensa suhteessa muihin. Raportti kertoo myös sen, mihin ryhmään kuulut. Jos teet vähän enemmän töitä, otat viikonlopulle iltavuoroja ja ajat vähän kovempaa voit päästä ylempään ryhmään ja valita vuorot aikaisemmin. Nyt Foodora on myös lanseerannut “talvibonuksen”, joka tarkoittaa 50e:n lisäpalkkiota yli 30h/kk työskenteleville ja 100e yli 60h/kk työskenteleville, sekä “suosittelubonuksen”, jonka saat jos kaverisi liittyvät pinkkiin tiimiin ja tekevät tietyn verran töitä.

Jokainen työtoverisi on kuitenkin kilpailija ja jokainen hidas ravintola tai vitkasteleva asiakas vie sinulta keikkoja pois ja vaikuttaa siten suoraan palkkioosi.

Foodoralle olemme pelinappuloita, jotka voidaan milloin tahansa korvata. Kuljettajat tietävät kuinka nappulat liikkuvat, mutta pelin säännöt ovat sekavat ja epäoikeudenmukaiset. Laudalla pysyy syömällä muita ja olemalla nopea liikkeissään – kunhan muistaa olla tekemättä virheitä.

Oikeutta Woltin läheteille!

englanniksi / in English

Kampanjamme laajenee, sillä alustatalouden ongelmat eivät koske vain Foodoraa. Olemme saaneet yhteydenottoja myös Woltin läheteiltä, joista ensimmäiset ovat liittyneet joukkoomme. Toivotamme samalla myös muut Woltin pyörälähetit ja autokuskit mukaan kampanjaamme, jotta voimme yhdessä työskennellä parempien työehtojen ja -olosuhteiden puolesta.

Woltin lähettien kanssa käymiemme keskustelujen perusteella ongelmat Woltilla ovat hyvin samanlaisia kuin Foodoralla: lähetit eivät ole työsuhteessa, vaan freelancereita, ja siten vailla vähimmäistä turvaa, kuten sairaslomia tai vakuutuksia. He maksavat työnsä sivukulut palkkioistaan, jotka ovat hyvin matalat ja joita Wolt leikkasi maaliskuussa. Toisin kuin Foodoran läheteillä, Woltilla ei ikinä ole edes ollut sosiaalitiloja. Kampanjamme vaatimukset ovat:

  • Palkkionalennukset on peruttava
  • Turvattu työnteko: lähettien on saatava sairaslomat ja läpinäkyvyyttä vuorojen jakoon
  • Korvaukset työvälineiden ja ajoneuvojen ylläpitoon
  • Sosiaalitilat
  • Mahdollisuus solmia työsopimus

Kuten Foodorankin tapauksessa, suuri osa Woltin lähettien ongelmista johtuu siitä, että heidät on suljettu työsuhteiden ja niihin kuuluvan vähimmäisturvan ulkopuolelle. Muokkaamme yleisiä vaatimuksia tällä hetkellä Woltin lähettien kanssa myös erityisesti Woltin tilanteen mukaisiksi ja suunnittelemme miten jatkamme kampanjaa myös Woltin osalta. Rohkaisemme myös muita Woltin lähettejä tulemaan mukaan suunnittelemaan vaatimuksia ja kampanjaa.

Australiassa ja Espanjassa alustataloudessa työskentelevät lähetit on ovat heidän kampanjointinsa seurauksena tunnustettu työntekijöiksi. Meidän on siis täysin mahdollista yhteisellä toiminnalla ja sekä kampanjoinnilla muuttaa sitä missä olosuhteissa työtämme teemme. Väärin perustein solmitut freelancer-sopimukset ja pakkoyrittäjyys eivät rajoitu vain Foodoraan tai edes Foodoraan ja Woltiin, vaan kyse on useaa alaa koskevasta ongelmasta.

Tule mukaan kampanjaamme ja ratkaistaan nämä yhdessä!

Avoin kirje Foodoralle 23.10.2018

Hyvä Foodoran johto,

Kirjoitamme teille ilmaistaksemme pettymyksemme siihen, ettette ole vastanneet viiteen vaatimukseemme, jotka toimitimme teille kirjeitse 6. syyskuuta. Tämän vuoksi jatkamme kampanjaa ja katsomme tarpeelliseksi siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kutsummekin kuluttajia boikotoimaan Foodooraa 5. marraskuuta 2018 lähtien.

Lähiviikkoina julkaistaan useampi kampanjaamme myötämielisesti suhtautuva lehtijuttu ja kirjoitus, ja me olemme kokoamassa huomattavaa yleisöä omille teksteillemme. Uskomme, että boikotti saa yleisön tuen ja vaikuttaa kielteisesti yrityksen liiketoimintaan. Tämän lisäksi haluamme huomauttaa, että olemme olleet tiiviissä yhteydessä Palvelualojen Ammattiliittoon (PAM). Olemme tavanneet PAM:n edustajien kanssa ja keskustelleet heidän juristiensa kanssa kaikista mahdollisista tavoista, joilla voimme yhdessä puuttua tapaan, jolla Foodora kohtelee freelancerien asemassa olevia työntekijöitään. Myös SAK:n edustajat ovat ilmaisseet huolensa freelancerien kohtelusta Foodoralla ja heidän juristinsa on julkisesti ilmoittanut, että “näennäis-freelancerien” oikeudet pitää turvata lainsäädännön muutoksilla.

Lähetämme täten teille uudestaan pyynnön tapaamisesta yrityksen edustajien kanssa, jotta voimme keskustella esiin nostamistamme epäkohdista. Joukko Foodoran nykyisiä työntekijöitä on aktiivisesti mukana kampanjassa ja he haluavat neuvotella kanssanne riippumattomien neuvottelijoiden avustuksella. Uskomme, että onnistuneet neuvottelut työntekijöiden ja yrityksen välillä johtavat parannuksiin kaikkien osapuolten kannalta ja varmistavat Foodoran menestyksen Suomessa. Olemme vahvasti sitä mieltä, että työntekijät, joista työnantaja kantaa vastuunsa, ovat paremmin motivoituneita ja tuottavat parempaa palvelua asiakkaille ja yritykselle.

Talven lähestyessä haluamme muistuttaa, että Foodoa on jättänyt lähettinsä kaduille leikattuaan heidän palkkioitaan, vietyään heiltä sosiaalitilat ja vailla vakuutuksia. Säiden ja olosuhteiden huonontuessa olemme erittäin huolisamme näiden lähettien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Tavoitteenamme on neuvotella kanssanne työehdoista ja -olosuhteista, ja koska ette ole vastanneet aiempiin viesteihimme, kasomme tarpeelliseksi aloittaa seuraava vaihe kampanjassamme.

Parhain terveisin,
Foodora vastuuseen

Miksi tuen kampanjaa? Mira-Veera Auer

Kun työskentelin kahvilatyöntekijänä, meille kerrottiin, että siirrymme toisen työnantajan työntekijöiksi liikkeenluovutuksella. Meille vakuutettiin, ettei olisi mitään hätää ja että lain mukaan me siirrymme tälle uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä. Näin kaikki työehtomme ja etummesäilyisivät. Tämä oli huojentava tieto.

Pian kuitenkin alkoi selviämään, että yritys halusikin ulkoistaa työntekijät vuokratyönvälitysfirmalle ja näin vakituiset sopimuksemme muutettaisiin määräaikaisiksi. Työsuhteemme ehtoja haluttiin näin merkittävästi heikentää. Vakituisen työsopimuksen irtisanomissuoja katoaisi tuhka tuuleen, riippumatta mitä lain kirjain sanoi tilanteesta. Onneksi kyseenalaistin menettelyn ja lopulta saimme tilanteen korjattua ammattiliiton avustuksella niin, ettei meitä ulkoistettu työsuhteen ulkopuolelle ja työsuhdeturvamme säilyi entisellään.

Työsuhteiden epämääräistäminen ja työehtojen heikentäminen on ollut strateginen pitkän tähtäimen tavoite tietyille työnantajapuolen edustajille. Valitettavasti työehtojen kiertämiseen, erilaisilla uusilla työsuhteen muodoilla, ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota ja sen seuraukset eivät ole enää kenenkään hallinnassa. Tästä kärsivät varsinkin uuden työnsuorittajat, matalapalkka-alat sekä palvelualat pääkaupunkiseudulla ja freelancerit hyvin monilla aloilla.

Pystyn vahvasti samaistumaan Foodoran freelancereiden tilanteeseen. Nykypäivänä kikkailu työsuhdeturvan kanssa on todella yleistä.  Siksi annan täyden tukeni Foodoran ruokalähettien kampanjalle, jossa vaaditaan työolojen parantamista sekä palkkionalennuksen perumista! Koska Foodoralla on ”toimeksiantosopimuksella” freelancereita, ei heillä ole täten työsuhdeturvaa.

Vaadin, että Foodora vastaa lähettien vaatimuksiin.

Yrityksiltä pitää edellyttää yhteiskuntavastuuta ja ammattiliittojen tulee puuttua jyrkällä kädellä väärinkäytöksiin. Työelämän jousto ei tarkoita alistumista mielivaltaiselle käytännölle. Työelämää pitää kehittää joustavammaksi tavalla, jolla työntekijän oikeusturva ja työehdot eivät kärsi, esimerkiksi alustatalouden kasvaessa. #justice4couriers #miraveera

Mira-Veera Auer, Vasemmistoliittolainen ay-aktiivi, PAMin valtuuston jäsen, miraveera.fi

Miksi tuen kampanjaa? Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto

Vihreät on jo vuosia puhunut työelämän murroksesta ja epäsäännöllisen työn lisääntymisestä. Silpputyöstä on kuitenkin jo tullut monelle arkea. Monelle ei enää riitä kokoaikaista, jatkuvaa työtä, vaan moni joutuu tekemään toimeentulonsa pitimiksi monia töitä yhtaikaa. Itsensä työllistämien ja keikkatyö tulevat tulevaisuudessa edelleen lisääntymään. Tämän ei kuitenkaan kuuluisi tarkoittaa, että työn ehdoista ja työntekijöiden tulotasosta ja työolosuhteista voidaan leikata nykyiseen malliin. Työn murroksessa on puututtava sen tuomiin epäkohtiin ja tuettava vastuullista yritystoimintaa.

Foodoran lähetteinä toimivien asemaa ollaan heikennetty ja monien ansiomahdollisuudet ovat liian heikot ja heidän neuvotteluasema on olematon. Alustatalouteen tarvitaan työehtoja, joilla voidaan turvata lähettien oikeuksia. Tämän takia myös tuen Foodora Vastuuseen kampanjaa, jossa lähetit taistelevat reilumpien ehtojen puolesta.

Outi Alanko-Kahiluoto
Kansanedustaja (Vihr.)

Miksi tuen kampanjaa? Lähetti Mikko Akkola

Ei ole mitään todellista syytä siihen, miksi juuri pyörälähetin pitäisi tehdä työtä tavanomaisen työsuhteen ulkopuolella – ellei itse niin halua.

Kaksi vuotta sitten, kun itse aloitin Foodoralla freelancer-pyörälähettinä, työvuorojako oli aidosti joustava ja asiallinen. Pirstaleiseen osa-aikatyöhön liittyi osa-aikatyön edut: työ oli helppo sovittaa yhteen opintojen kanssa ja yksilölliset tarpeet huomioitiin asiallisesti. Myös suhde esimiehiin oli läheinen ja vuorovaikutuksellinen.

Asteittain tapahtunut muutos käänsi tilanteen toisin päin. Myöhemmin vuoroja oli otettava vastaan silloin kun niitä oli saatavilla, ettei olisi pudonnut listojen hännille. Ainoa joustavuus löytyi työn tekijästä: mentiin ajamaan liian väsyneenä ja jopa sairaana.

Käsissämme on ongelma, joka ei rajoitu yhteen yritykseen tai toimialaan. “Työnteon uudet muodot” normalisoituvat useilla aloilla, eikä muutos yleensä ole työntekijän eduksi. Ruokatoimitusten osalta tilannetta ei ratkaista vaihtamalla kilpailijaan, jonka käytänteet ovat käsittääkseni hyvin samanlaiset. Kannustan asiakkaita antamaan palautetta suoraan yritykselle, vaatimaan toimia päättäjiltä, sekä äänestämään harkiten seuraavissa vaaleissa.

Toivon että ruokalähetit pysyvät Suomen kaupunkien katukuvassa myös tulevaisuudessa. Arvostuksen lisääminen heidän työtään kohtaan voi olla yksi lääke olosuhteiden parantamiseksi, ja se voi lähteä asiakkaasta.

Mikko Akkola, pyörälähetti ja maisteriopiskelija

Kampanja alkaa: Foodora vastuuseen! Oikeutta läheteille!

1) Palkkionalennukset on peruttava
2) Työvuorot on jaettava inhimillisesti ja läpinäkyvästi
3) Foodoran on palautettava sosiaalitilat pyöräläheteille ja kuskeille
4) Foodoran on korvattava työvälineiden ylläpitoa ja annettava takuu/vakuutus sairaus- ja onnettomuustapauksien varalta
5) Foodoran on annettava läheteille mahdollisuus solmia työsopimus
Aloitamma kampanjan torstaina 6.9.2018 luovuttamalla vaatimuksemme henkilökohtaisesti Foodoralle Helsingin toimistolla (Kaivokatu 10) kello 14:00. Luovutuksen yhteydessä järjestämme pienen mielenosoituksen, jossa esitämme vaatimuksemme ja luemme ääneen lähettien kokemuksia.

Toivotamme mielenosoitukseen tervetulleiksi lehdistön, mahdolliset yhteistyötahot sekä kenet tahansa asiasta kiinnostuneen tai ottamaan meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa foodoravastuuseen@gmail.com.

Kampanjan lehdistötiedotteet löytyvät täältä. Jos haluat haastatella lähettejä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla.