Avoin kirje Foodoralle 23.10.2018

Hyvä Foodoran johto,

Kirjoitamme teille ilmaistaksemme pettymyksemme siihen, ettette ole vastanneet viiteen vaatimukseemme, jotka toimitimme teille kirjeitse 6. syyskuuta. Tämän vuoksi jatkamme kampanjaa ja katsomme tarpeelliseksi siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Kutsummekin kuluttajia boikotoimaan Foodooraa 5. marraskuuta 2018 lähtien.

Lähiviikkoina julkaistaan useampi kampanjaamme myötämielisesti suhtautuva lehtijuttu ja kirjoitus, ja me olemme kokoamassa huomattavaa yleisöä omille teksteillemme. Uskomme, että boikotti saa yleisön tuen ja vaikuttaa kielteisesti yrityksen liiketoimintaan. Tämän lisäksi haluamme huomauttaa, että olemme olleet tiiviissä yhteydessä Palvelualojen Ammattiliittoon (PAM). Olemme tavanneet PAM:n edustajien kanssa ja keskustelleet heidän juristiensa kanssa kaikista mahdollisista tavoista, joilla voimme yhdessä puuttua tapaan, jolla Foodora kohtelee freelancerien asemassa olevia työntekijöitään. Myös SAK:n edustajat ovat ilmaisseet huolensa freelancerien kohtelusta Foodoralla ja heidän juristinsa on julkisesti ilmoittanut, että “näennäis-freelancerien” oikeudet pitää turvata lainsäädännön muutoksilla.

Lähetämme täten teille uudestaan pyynnön tapaamisesta yrityksen edustajien kanssa, jotta voimme keskustella esiin nostamistamme epäkohdista. Joukko Foodoran nykyisiä työntekijöitä on aktiivisesti mukana kampanjassa ja he haluavat neuvotella kanssanne riippumattomien neuvottelijoiden avustuksella. Uskomme, että onnistuneet neuvottelut työntekijöiden ja yrityksen välillä johtavat parannuksiin kaikkien osapuolten kannalta ja varmistavat Foodoran menestyksen Suomessa. Olemme vahvasti sitä mieltä, että työntekijät, joista työnantaja kantaa vastuunsa, ovat paremmin motivoituneita ja tuottavat parempaa palvelua asiakkaille ja yritykselle.

Talven lähestyessä haluamme muistuttaa, että Foodoa on jättänyt lähettinsä kaduille leikattuaan heidän palkkioitaan, vietyään heiltä sosiaalitilat ja vailla vakuutuksia. Säiden ja olosuhteiden huonontuessa olemme erittäin huolisamme näiden lähettien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Tavoitteenamme on neuvotella kanssanne työehdoista ja -olosuhteista, ja koska ette ole vastanneet aiempiin viesteihimme, kasomme tarpeelliseksi aloittaa seuraava vaihe kampanjassamme.

Parhain terveisin,
Foodora vastuuseen