Oikeutta Woltin läheteille!

englanniksi / in English

Kampanjamme laajenee, sillä alustatalouden ongelmat eivät koske vain Foodoraa. Olemme saaneet yhteydenottoja myös Woltin läheteiltä, joista ensimmäiset ovat liittyneet joukkoomme. Toivotamme samalla myös muut Woltin pyörälähetit ja autokuskit mukaan kampanjaamme, jotta voimme yhdessä työskennellä parempien työehtojen ja -olosuhteiden puolesta.

Woltin lähettien kanssa käymiemme keskustelujen perusteella ongelmat Woltilla ovat hyvin samanlaisia kuin Foodoralla: lähetit eivät ole työsuhteessa, vaan freelancereita, ja siten vailla vähimmäistä turvaa, kuten sairaslomia tai vakuutuksia. He maksavat työnsä sivukulut palkkioistaan, jotka ovat hyvin matalat ja joita Wolt leikkasi maaliskuussa. Toisin kuin Foodoran läheteillä, Woltilla ei ikinä ole edes ollut sosiaalitiloja. Kampanjamme vaatimukset ovat:

  • Palkkionalennukset on peruttava
  • Turvattu työnteko: lähettien on saatava sairaslomat ja läpinäkyvyyttä vuorojen jakoon
  • Korvaukset työvälineiden ja ajoneuvojen ylläpitoon
  • Sosiaalitilat
  • Mahdollisuus solmia työsopimus

Kuten Foodorankin tapauksessa, suuri osa Woltin lähettien ongelmista johtuu siitä, että heidät on suljettu työsuhteiden ja niihin kuuluvan vähimmäisturvan ulkopuolelle. Muokkaamme yleisiä vaatimuksia tällä hetkellä Woltin lähettien kanssa myös erityisesti Woltin tilanteen mukaisiksi ja suunnittelemme miten jatkamme kampanjaa myös Woltin osalta. Rohkaisemme myös muita Woltin lähettejä tulemaan mukaan suunnittelemaan vaatimuksia ja kampanjaa.

Australiassa ja Espanjassa alustataloudessa työskentelevät lähetit on ovat heidän kampanjointinsa seurauksena tunnustettu työntekijöiksi. Meidän on siis täysin mahdollista yhteisellä toiminnalla ja sekä kampanjoinnilla muuttaa sitä missä olosuhteissa työtämme teemme. Väärin perustein solmitut freelancer-sopimukset ja pakkoyrittäjyys eivät rajoitu vain Foodoraan tai edes Foodoraan ja Woltiin, vaan kyse on useaa alaa koskevasta ongelmasta.

Tule mukaan kampanjaamme ja ratkaistaan nämä yhdessä!