Vaatimukset

Emme esitä näitä vaatimuksia, koska haluaisimme Foodoran epäonnistuvan, vaan koska lähetteinä ja autokuskeina haluamme oikeudenmukaista kohtelua työssämme. Uskomme, että yllä esityt parannusehdotukset luovat paremman työilmapiirin ja saavat työntekijät sitoutumaan työhönsä, mikä myös lopulta on Foodoran intresseissä.

Pyydämme, että Foodora ottaa tyydyttävällä tavalla kantaa vaatimuksiimme perjantai 14.9. kello 12:00 mennessä. Jos vaatimuksia ei huomioida, siirrymme kampanjassa seuraavaan vaiheeseen.

1) Palkkionalennukset on peruttava

Toisin kuin Foodora väittää, freelancer-lähetit eivät voi ansaita enemmän uudessa palkkausjärjestelmässä. Uusi palkkausjärjestelmä on käytännössä palkanalennus. Tämän lisäksi kilometrikorvausten ja parkkiedun poistaminen pienentää autokuskien ansioita entisestään.

Foodora on palattava vähintään entiseen palkkiojärjestelmään ja palautettava kilometrikorvaus ja parkkietu TAI järjestelmään, jossa palkkiot ovat vähintään yhtä suuret kuin edellisessä sopimuksessa.

 

2) Inhimillinen ja läpinäkyvämpi työvuorojen jako

Foodora jakaa freelancerit joka toinen viikko neljään “suorituspohjaiseen” ryhmään algoritmin mukaisesti. Vapaat työvuorot julkistetaan eri aikoihin ryhmille siten, että ensimmäinen ryhmä saa valita ensimmäisenä, kun taas viimeisessä ryhmässä olevat freelancerit valitsevat jäljelle jääneistä vuoroista—jos niitä on enää jäljellä. Jos freelancerit eivät jatkuvasti ota vuoroja, eivät pysty tekemään vuoroaan äkillisen sairastumisen vuoksi tai jos algoritmi arvioi heidän suorituksensa muuten huonontuneen, putoavat he huonompaan ryhmään ja vuorojen saaminen tulevaisuudessa vaikeutuu.

Foodoran on palattava vuoronjakoon, jossa freelancereita ei rangaista sairastumisen tai palkattoman loman vuoksi ja jossa freelancereille tarjotaan mahdollisuus edes joihinkin taattuihin työtunteihin.

 

3) Foodora on palautettava sosiaalitilat pyöräläheteille ja autokuskeille

Aiemmin Foodoralla oli yhteinen sosiaalitila, jonne lähetit saattoivat jättää vaihtovaatteensa vuoron ajaksi, syödä, käydä vessassa, lämmitellä, vaihtaa vaatteet sekä korjata pyöriään. Nämä ovat välttämättömyyksiä etenkin pyöräläheteille, minkä vuoksi Foodoran on palautettava sosiaalitila.

 

4) Korvauksia työvälineiden ylläpitoon ja takuita tai vakuutus sairaus- ja onnettomuustapauksien varalta

Freelancerit ovat itse vastuussa työvälineistään, eli polkupyörien, autojen ja puhelimien hankinnasta ja ylläpidosta. Foodoran on tarjottava korvaus pyörien, autojen ja puhelimien ylläpitoon sekä puhelinlaskuun. Keskeinen ongelma freelancereille on, että heillä ei ole mitään turvaa sairaus- tai onnettomuustapauksessa. Jos freelancer sairastuu, eikä pääse tekemään vuoroaan, hän menettää tulonsa—vaikka ryhmäpohjainen vuoronjakojärjestelmä ei rankaisisi häntä.

 

5) Mahdollisuus solmia työsopimus

Foodoran on tarjottava pitkään työskennelleille läheteille ja autokuskeille mahdollisuus solmia työsopimus. Kun Foodora aloitti toimintansa Suomessa, läheteillä oli mahdollisuus valita työ- ja toimeksiantosopimuksen välillä. Tämä mahdollisuus on palautettava. Työsopimus ratkaisisi kattavasti epävarmuuteen ja turvan puutteeseen liittyvät kysymykset, joihin yllä esitetyissä vaatimuksissa on puututtu.