Lehdistötiedotteet

Heinäkuussa Foodoran kuskien palkkioita alennettiin, mikä heikensi heidän jo entuudestaan huonoa asemaansa. Foodoran lähetit yhdessä Vapaan syndikaatin ja Vastavoiman kanssa ovat aloittamassa kampanjaa, jossa vaaditaan palkkionalennuksen kumoamista ja työolosuhteiden parantamista. Kampanja alkaa, kun kuljettajien vaatimukset viedään Foodoralle torstaina 6.9.2018 klo 14:00 Foodoran toimistolla (Kaivokatu 10).

Kampanjan vaatimukset ovat seuraavat:

1) Palkkionalennukset on peruttava
2) Työvuorot on jaettava inhimillisesti ja läpinäkyvästi
3) Foodoran on palautettava sosiaalitilat pyöräläheteille ja kuskeille
4) Foodoran on korvattava työvälineiden ylläpitoa ja annettava takuu/vakuutus sairaus- ja onnettomuustapauksien varalta
5) Foodoran on annettava läheteille mahdollisuus solmia työsopimus

Foodora on väittänyt, että lähetit voisivat ansaita enemmän uudessa järjestelmässä. Tosiasiassa kuljettajien palkkiot ovat laskeneet, koska Foodora pienensi tuntikorvausta huomattavasti korottaen vain hieman lähetyksestä saatavaa provisiota. Tuntikorvauksen pienennys on niin suuri, ettei sitä pysty korvaamaan korotetulla lähetysprovisiolla, minkä vuoksi kyse on todellisuudessa palkkion alentamisesta.

Nimittämällä freelancer-työntekijöitä “lähetyskumppaneksi” (eng. delivery partners), Foodora peittelee tosiasiallista suhdetta työntekijöihinsä. Työ Foodoralla ei ole yrittäjyyttä, vaan käytännössä työsuhde. Lähettien freelancer-sopimuksilla tekemä työ on käytännössä työsuhteen kaltainen.

Freelancerina työskentely muistutti hyvin paljon osa-aikaista työsuhdetta. Yhteiseen vuorokalenteriin merkittiin vuorotoiveet, jotka vielä silloin vuoropäällikkö hyväksyi. Vuoron aikana piti käyttää Foodoran työvaatteita ja vuorot alkoivat ja loppuivat silloiselta Foodoran toimistolta, jossa oli kuskien sosiaalitila.”

Työnantajan määräysvalta vuorojen ajankohdan ja tekotavan suhteen sekä se, että lähetit eivät voi kieltäytyä yksittäisistä tilauksista tai antaa vuoroa kolmannen osapuolen tehtäväksi osoittaa, että he ovat pikemminkin työntekijän asemassa, eivätkä itsenäisiä yrittäjiä. Nimittämällä lähettejä kumppaneiksi Foodora pääsee eroon työnantajan velvollisuuksista, ja velvollisuudet siirtyvät työntekijöille/kuskeille. Kun kyseessä on käytännössä työsuhde, sen pitäisi olla sitä myös paperilla. Freelancer-sopimuksella kierretään työsopimuslakia. Kyseessä on siis keino yhteisten sääntöjen kiertämiseksi ja yhteiskunnan huijaamiseksi.

Lähettien oikeuksia ajavassa kampanjassa on kyse laajemmasta yhteiskunnallisesta kysymyksestä. Jos työntekijöiden korvaaminen freelancereillä jatkuu, ovat koko työsopimusoikeus ja työntekijöiden oikeudet vaarassa. Se saattaa tarkoittaa paluuta malliin, jossa kaikki velvollisuudet ovat työntekijällä. Samalla menetetään myös työsuhteisiin liittyvät vakuudet ja työntekijöiden asema muuttuu turvattomaksi.