Miksi tuen kampanjaa? Mira-Veera Auer

Kun työskentelin kahvilatyöntekijänä, meille kerrottiin, että siirrymme toisen työnantajan työntekijöiksi liikkeenluovutuksella. Meille vakuutettiin, ettei olisi mitään hätää ja että lain mukaan me siirrymme tälle uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä. Näin kaikki työehtomme ja etummesäilyisivät. Tämä oli huojentava tieto.

Pian kuitenkin alkoi selviämään, että yritys halusikin ulkoistaa työntekijät vuokratyönvälitysfirmalle ja näin vakituiset sopimuksemme muutettaisiin määräaikaisiksi. Työsuhteemme ehtoja haluttiin näin merkittävästi heikentää. Vakituisen työsopimuksen irtisanomissuoja katoaisi tuhka tuuleen, riippumatta mitä lain kirjain sanoi tilanteesta. Onneksi kyseenalaistin menettelyn ja lopulta saimme tilanteen korjattua ammattiliiton avustuksella niin, ettei meitä ulkoistettu työsuhteen ulkopuolelle ja työsuhdeturvamme säilyi entisellään.

Työsuhteiden epämääräistäminen ja työehtojen heikentäminen on ollut strateginen pitkän tähtäimen tavoite tietyille työnantajapuolen edustajille. Valitettavasti työehtojen kiertämiseen, erilaisilla uusilla työsuhteen muodoilla, ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota ja sen seuraukset eivät ole enää kenenkään hallinnassa. Tästä kärsivät varsinkin uuden työnsuorittajat, matalapalkka-alat sekä palvelualat pääkaupunkiseudulla ja freelancerit hyvin monilla aloilla.

Pystyn vahvasti samaistumaan Foodoran freelancereiden tilanteeseen. Nykypäivänä kikkailu työsuhdeturvan kanssa on todella yleistä.  Siksi annan täyden tukeni Foodoran ruokalähettien kampanjalle, jossa vaaditaan työolojen parantamista sekä palkkionalennuksen perumista! Koska Foodoralla on ”toimeksiantosopimuksella” freelancereita, ei heillä ole täten työsuhdeturvaa.

Vaadin, että Foodora vastaa lähettien vaatimuksiin.

Yrityksiltä pitää edellyttää yhteiskuntavastuuta ja ammattiliittojen tulee puuttua jyrkällä kädellä väärinkäytöksiin. Työelämän jousto ei tarkoita alistumista mielivaltaiselle käytännölle. Työelämää pitää kehittää joustavammaksi tavalla, jolla työntekijän oikeusturva ja työehdot eivät kärsi, esimerkiksi alustatalouden kasvaessa. #justice4couriers #miraveera

Mira-Veera Auer, Vasemmistoliittolainen ay-aktiivi, PAMin valtuuston jäsen, miraveera.fi