Miksi tuen kampanjaa? Mira-Veera Auer

Kun työskentelin kahvilatyöntekijänä, meille kerrottiin, että siirrymme toisen työnantajan työntekijöiksi liikkeenluovutuksella. Meille vakuutettiin, ettei olisi mitään hätää ja että lain mukaan me siirrymme tälle uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä. Näin kaikki työehtomme ja etummesäilyisivät. Tämä oli huojentava tieto.

Pian kuitenkin alkoi selviämään, että yritys halusikin ulkoistaa työntekijät vuokratyönvälitysfirmalle ja näin vakituiset sopimuksemme muutettaisiin määräaikaisiksi. Työsuhteemme ehtoja haluttiin näin merkittävästi heikentää. Vakituisen työsopimuksen irtisanomissuoja katoaisi tuhka tuuleen, riippumatta mitä lain kirjain sanoi tilanteesta. Onneksi kyseenalaistin menettelyn ja lopulta saimme tilanteen korjattua ammattiliiton avustuksella niin, ettei meitä ulkoistettu työsuhteen ulkopuolelle ja työsuhdeturvamme säilyi entisellään.

Työsuhteiden epämääräistäminen ja työehtojen heikentäminen on ollut strateginen pitkän tähtäimen tavoite tietyille työnantajapuolen edustajille. Valitettavasti työehtojen kiertämiseen, erilaisilla uusilla työsuhteen muodoilla, ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota ja sen seuraukset eivät ole enää kenenkään hallinnassa. Tästä kärsivät varsinkin uuden työnsuorittajat, matalapalkka-alat sekä palvelualat pääkaupunkiseudulla ja freelancerit hyvin monilla aloilla.

Pystyn vahvasti samaistumaan Foodoran freelancereiden tilanteeseen. Nykypäivänä kikkailu työsuhdeturvan kanssa on todella yleistä.  Siksi annan täyden tukeni Foodoran ruokalähettien kampanjalle, jossa vaaditaan työolojen parantamista sekä palkkionalennuksen perumista! Koska Foodoralla on ”toimeksiantosopimuksella” freelancereita, ei heillä ole täten työsuhdeturvaa.

Vaadin, että Foodora vastaa lähettien vaatimuksiin.

Yrityksiltä pitää edellyttää yhteiskuntavastuuta ja ammattiliittojen tulee puuttua jyrkällä kädellä väärinkäytöksiin. Työelämän jousto ei tarkoita alistumista mielivaltaiselle käytännölle. Työelämää pitää kehittää joustavammaksi tavalla, jolla työntekijän oikeusturva ja työehdot eivät kärsi, esimerkiksi alustatalouden kasvaessa. #justice4couriers #miraveera

Mira-Veera Auer, Vasemmistoliittolainen ay-aktiivi, PAMin valtuuston jäsen, miraveera.fi

Miksi tuen kampanjaa? Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto

Vihreät on jo vuosia puhunut työelämän murroksesta ja epäsäännöllisen työn lisääntymisestä. Silpputyöstä on kuitenkin jo tullut monelle arkea. Monelle ei enää riitä kokoaikaista, jatkuvaa työtä, vaan moni joutuu tekemään toimeentulonsa pitimiksi monia töitä yhtaikaa. Itsensä työllistämien ja keikkatyö tulevat tulevaisuudessa edelleen lisääntymään. Tämän ei kuitenkaan kuuluisi tarkoittaa, että työn ehdoista ja työntekijöiden tulotasosta ja työolosuhteista voidaan leikata nykyiseen malliin. Työn murroksessa on puututtava sen tuomiin epäkohtiin ja tuettava vastuullista yritystoimintaa.

Foodoran lähetteinä toimivien asemaa ollaan heikennetty ja monien ansiomahdollisuudet ovat liian heikot ja heidän neuvotteluasema on olematon. Alustatalouteen tarvitaan työehtoja, joilla voidaan turvata lähettien oikeuksia. Tämän takia myös tuen Foodora Vastuuseen kampanjaa, jossa lähetit taistelevat reilumpien ehtojen puolesta.

Outi Alanko-Kahiluoto
Kansanedustaja (Vihr.)

Miksi tuen kampanjaa? Lähetti Mikko Akkola

Ei ole mitään todellista syytä siihen, miksi juuri pyörälähetin pitäisi tehdä työtä tavanomaisen työsuhteen ulkopuolella – ellei itse niin halua.

Kaksi vuotta sitten, kun itse aloitin Foodoralla freelancer-pyörälähettinä, työvuorojako oli aidosti joustava ja asiallinen. Pirstaleiseen osa-aikatyöhön liittyi osa-aikatyön edut: työ oli helppo sovittaa yhteen opintojen kanssa ja yksilölliset tarpeet huomioitiin asiallisesti. Myös suhde esimiehiin oli läheinen ja vuorovaikutuksellinen.

Asteittain tapahtunut muutos käänsi tilanteen toisin päin. Myöhemmin vuoroja oli otettava vastaan silloin kun niitä oli saatavilla, ettei olisi pudonnut listojen hännille. Ainoa joustavuus löytyi työn tekijästä: mentiin ajamaan liian väsyneenä ja jopa sairaana.

Käsissämme on ongelma, joka ei rajoitu yhteen yritykseen tai toimialaan. “Työnteon uudet muodot” normalisoituvat useilla aloilla, eikä muutos yleensä ole työntekijän eduksi. Ruokatoimitusten osalta tilannetta ei ratkaista vaihtamalla kilpailijaan, jonka käytänteet ovat käsittääkseni hyvin samanlaiset. Kannustan asiakkaita antamaan palautetta suoraan yritykselle, vaatimaan toimia päättäjiltä, sekä äänestämään harkiten seuraavissa vaaleissa.

Toivon että ruokalähetit pysyvät Suomen kaupunkien katukuvassa myös tulevaisuudessa. Arvostuksen lisääminen heidän työtään kohtaan voi olla yksi lääke olosuhteiden parantamiseksi, ja se voi lähteä asiakkaasta.

Mikko Akkola, pyörälähetti ja maisteriopiskelija

Kampanja alkaa: Foodora vastuuseen! Oikeutta läheteille!

1) Palkkionalennukset on peruttava
2) Työvuorot on jaettava inhimillisesti ja läpinäkyvästi
3) Foodoran on palautettava sosiaalitilat pyöräläheteille ja kuskeille
4) Foodoran on korvattava työvälineiden ylläpitoa ja annettava takuu/vakuutus sairaus- ja onnettomuustapauksien varalta
5) Foodoran on annettava läheteille mahdollisuus solmia työsopimus
Aloitamma kampanjan torstaina 6.9.2018 luovuttamalla vaatimuksemme henkilökohtaisesti Foodoralle Helsingin toimistolla (Kaivokatu 10) kello 14:00. Luovutuksen yhteydessä järjestämme pienen mielenosoituksen, jossa esitämme vaatimuksemme ja luemme ääneen lähettien kokemuksia.

Toivotamme mielenosoitukseen tervetulleiksi lehdistön, mahdolliset yhteistyötahot sekä kenet tahansa asiasta kiinnostuneen tai ottamaan meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa foodoravastuuseen@gmail.com.

Kampanjan lehdistötiedotteet löytyvät täältä. Jos haluat haastatella lähettejä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla.