Kampanja

Foodoran työntekijät yhteistyössä Vapaan syndikaatin ja Vastavoima ry:n kanssa ovat aloittamassa kampanjaa, jossa vaaditaan ruokalähettien työolosuhteiden parantamista ja palkanalennuksen perumista.

Foodora vähensi yksipuolisella sopimuksella freelance-lähttiensä saamaa tuntikorvausta sekä poisti autolähettien parkkiedun ja kilometrikorvauksen huonontaen työntekijöiden jo entisestään heikkoa asemaa.

Työntekijät vaativat Foodoraa muuttamaan ehtojaan niin, että heidän on mahdollista työskennellä inhimillisissä olosuhteissa.

Kampanjan ensimmäisessä vaiheessa Foodoralle ilmoitetaan työntekijöiden vaatimukset ja lehdistöä informoidaan kampanjasta. Tulemme viemään työntekijöiden viestin henkilökohtaisesti Foodoran pääkonttorille. Viestin luovutuksen yhteydessä järjestetään mielenosoitus, jossa kuullaan lähettien tarinoita. Käytämme sosiaalista mediaa ja katutason toimintaa, jotta mahdollisimman moni ihminen saisi tiedon Foodoran käytöksestä työnantajana ja työntekijöiden vaatimuksista.

Kutsumme nyt eri toimijoita osallistumaan kampanjaan. Ryhmät voivat ilmoittaa tukevansa kampanjaa (yritämme saada mahdollisimman laajan koalition tukemaan kampanjaa). Yksilöt ja ryhmät voivat myös osallistua kampanjan toteuttamiseen osallistumalla kokouksiimme, missä informoidaan tehtävistä, tai ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse.

foodoravastuuseen@gmail.com