Miksi tuen kampanjaa? Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto

Vihreät on jo vuosia puhunut työelämän murroksesta ja epäsäännöllisen työn lisääntymisestä. Silpputyöstä on kuitenkin jo tullut monelle arkea. Monelle ei enää riitä kokoaikaista, jatkuvaa työtä, vaan moni joutuu tekemään toimeentulonsa pitimiksi monia töitä yhtaikaa. Itsensä työllistämien ja keikkatyö tulevat tulevaisuudessa edelleen lisääntymään. Tämän ei kuitenkaan kuuluisi tarkoittaa, että työn ehdoista ja työntekijöiden tulotasosta ja työolosuhteista voidaan leikata nykyiseen malliin. Työn murroksessa on puututtava sen tuomiin epäkohtiin ja tuettava vastuullista yritystoimintaa.

Foodoran lähetteinä toimivien asemaa ollaan heikennetty ja monien ansiomahdollisuudet ovat liian heikot ja heidän neuvotteluasema on olematon. Alustatalouteen tarvitaan työehtoja, joilla voidaan turvata lähettien oikeuksia. Tämän takia myös tuen Foodora Vastuuseen kampanjaa, jossa lähetit taistelevat reilumpien ehtojen puolesta.

Outi Alanko-Kahiluoto
Kansanedustaja (Vihr.)